การเดินทาง

Hotel map
ขยายดูแผนที่โรงแรมบ้านแสนภูมิ
(พิกัด GPS - ละติจูด 16.81315 ลองจิจูด 100.33130)

โรงแรมบ้านแสนภูมิ
สี่แยกอินโดจีน
ต.สมอแข อ.เมือง
จ.พิษณุโลก 65000 
โทร. 055-338085, 086-5897181
อีเมล์

โรงแรมบ้านแสนภูมิอยู่ห่างจากสี่แยกอินโดจีนประมาณ 500 เมตร ตรงข้ามกับสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งใหม่ จ.พิษณุโลก

การเดินทางโดยรถยนต์

ถ้าเดินทางมาจากทางใต้ เช่น กรุงเทพฯ เมื่อผ่านมหาวิทยาลัยนเรศวร จะเจอแยกไฟแดงหนองอ้อ ให้เลี้ยวขวา แล้วตรงมาเรื่อยๆ ประมาณ 15 กิโลเมตร จะผ่านมหาวิทยาลัยพิษณุโลก แล้วจะเห็นโรงแรมบ้านแสนภูมิอยู่ทางด้านขวามือ ตรงข้ามกับสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งใหม่ จ.พิษณุโลก

ถ้ามาจากทางเหนือ เช่น เชียงใหม่ พอขับตรงมาถึงสี่แยกอินโดจีน ให้ขับตรงมาอีกประมาณ 500 เมตร โรงแรมจะอยู่ทางด้านซ้ายมือ ตรงข้ามกับสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งใหม่ ถ้ามาจากเพชรบูรณ์ พอขับรถมาถึงแยกอินโดจีน ให้เลี้ยวซ้าย ขับตรงไปอีกประมาณ 500 เมตร จะเห็นโรงแรมอยู่ทางด้านซ้ายมือ

ถ้ามาจากตัวเมืองพิษณุโลก เมื่อขับรถมาถึงสี่แยกอินโดจีน ให้เลี้ยวขวา แล้วขับต่อไปอีกประมาณ 500 เมตร จะเห็นโรงแรมอยู่ด้านซ้ายมือ ตรงข้ามกับสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งใหม่

การเดินทางโดยรถทัวร์

สามารถเดินข้ามถนนจากสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งใหม่ จ.พิษณุโลก มายังโรงแรมบ้านแสนภูมิซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้าม

การเดินทางโดยรถไฟหรือเครื่องบิน

ติดต่อรถแท็กซี่หรือรถตุ๊กตุ๊กให้ขับไปทางสี่แยกอินโดจีน เมื่อถึงสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งใหม่ จ.พิษณุโลก จะเห็นโรงแรมบ้านแสนภูมิอยู่ฝั่งตรงข้ามกับสถานี

กลับด้านบน